Προϊόντα
Ιατρική πατσαβούρα βαμβακιού
Μίας χρήσης πατσαβούρα δειγματοληψίας
Ραβδί πατσαβουρών λαιμού
Αυχενική δειγματοληπτική συσκευή
Εξάρτηση συλλογής DNA σαλίου
Αυχενική βούρτσα κυτταρολογίας
μίας χρήσης βούρτσα κυτταρολογίας
μίας χρήσης stapler δερμάτων
Μίας χρήσης χειρουργικό Stapler
Μίας χρήσης Stapler Hemorrhoids
Μίας χρήσης Laparoscopic Trocars
Τσάντα ανάκτησης δειγμάτων Laparoscopic